Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 18/2021 od 31.05.2021.)


 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o podoficirskom koru
 • Odluka o određivanju stručnog nosioca izrade propisa za izvršenje Zakona o odbrani
 • Odluka o dopuni Odluke o ovlašćenjima za rešavanje o stanjima u službi i drugim odnosima u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije
 • Ukaz br. 1-6 predsednika Republike o raspoređivanju i postavljenju oficira po objedinjenoj formaciji
 • Ukaz br. 1-7 predsednika Republike o raspoređivanju i postavljenju oficira po objedinjenoj formaciji
 • Ukaz br. 1-8 predsednika Republike o premeštaju i postavljenju oficira po objedinjenoj formaciji
 • Ukaz br. 1-9 predsednika Republike o unapređenju oficira
 • Ukaz br. 1-10 predsednika Republike o vanrednom unapređenju oficira
 • Ukaz br. 1-11 predsednika Republike o vanrednom unapređenju oficira
 • Ukaz br. 1-12 predsednika Republike o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-359 ministra odbrane o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-360 ministra odbrane o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1-374 ministra odbrane unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-375 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-376 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-356 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-362 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-373 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-396 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-406 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-407 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-408 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-409 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 40-137 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 8-437 komandanta Kopnene vojske o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 8-442 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1332-2 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2593-2 komandanta Centralne logističke baze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2015-3 komandanta Centralne logističke baze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex