Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 17/2023 od 04.05.2023.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju elemenata formacijskih mesta oficira i podoficira u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju elemenata formacijskih mesta civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
 • Naredba br. 1-288 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-289 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 03/155-13 načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 03/155-14 načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 03/155-15 načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 03/155-17 načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 9343-2 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1074-9 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1074-10 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex