Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 16/2022 od 21.04.2022.)


 • Pravilnik o uslovima i postupku za upis kadeta i studenata na studijske programe
 • Pravilnik o priznavanju stranih isprava o završenim kursevima i drugim oblicima usavršavanja
 • Naredba br. 1-246 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-247 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-248 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-249 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-259 ministra odbrane o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-267 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u činu oficira
 • Naredba br. 1-268 ministra odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1-221 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-227 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-234 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-235 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-236 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-237 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-238 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-239 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-240 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 33-120 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-121 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-160 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-161 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 33-175 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-176 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-238 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 33-239 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 2139-2 načelnika Uprave za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 16-404 načelnika Uprave Vojne policije Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 2-142 komandanta Kopnene vojske o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 2-108 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 2-117 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 2-163 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2-164 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2-220 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 10860-1 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 171-543 komandanta 2. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 171-562 komandanta 2. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2938-2 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2663-1 komandanta Brigade veze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex