Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 14/2023 od 03.04.2023.)


 • Odluka o visini solidarne pomoći
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stalnog radnog tela Saveta za naučnoistraživačku delatnost u Ministarstvu odbrane o finansiranju naučnoistraživačkih projekata
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stalnog radnog tela Saveta za naučnoistraživačku delatnost u Ministarstvu odbrane o normativno-pravnom uređenju oblasti naučnoistraživačke delatnosti
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stalnog radnog tela Saveta za naučnoistraživačku delatnost u Ministarstvu odbrane o recenziji i realizaciji naučnoistraživačkih projekata
 • Ukaz br. 1-16 predsednika Republike o proizvođenju slušaoca 1. klase slušalaca za rezervne oficire avijacije, slušaoce 115. klase slušalaca za rezervne oficire vazdušnog osmatranja i javljanja, slušaoca 111. klase slušalaca za rezervne oficire tehničke službe, slušaoca 111. klase slušalaca za rezervne oficire intendantske službe i slušaoca 19. klase slušalaca za rezervne oficire sanitetske službe
 • Naredba br. 800-1 ministra odbrane o dodeli vojne spomen-medalje
 • Naredba br. 2095-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 3-135 komandanta Kopnene vojske o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 3-123 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 3-124 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 3-180 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 70-85 komandanta 2. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1363-2 komandanta Centralne logističke baze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1364-2 komandanta Centralne logističke baze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex