Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 11/2022 od 11.04.2022.)


  • Pravilnik o indikacijama i načinu ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala
  • Naredba br. 1159-1 komandanta Brigade veze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 1160-1 komandanta Brigade veze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 1161-1 komandanta Brigade veze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 2711-1 komandanta Brigade veze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 171-477 komandanta 2. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 382-2 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex