Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 11/2021 od 31.03.2021.)


  • Pravilnik o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana
  • Ukaz br. 1-5 predsednika Republike o stavljanju u stanju u službi u stanju mirovanja oficira
  • Naredba br. 1-228 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-239 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-240 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-241 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-247 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 1-248 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex