Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 1/2023 od 05.01.2023.)


 • Direktiva o angažovanju lica van radnog odnosa
 • Direktiva o izmenama i dopuni Direktive o načinu i postupku izdavanja, korišćenja, vraćanja, poništavanja i načinu vođenja evidencije o izdatim vojnim, kadetskim i učeničkim legitimacijama i identifikacionim karticama
 • Rešenje o donošenju standarda odbrane
 • Rešenje o donošenju standarda odbrane
 • Naredba br. 1-4 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu u činu oficira
 • Naredba br. 1-5 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u činu oficira
 • Naredba br. 1-6 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u činu oficira
 • Naredba br. 1-9 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-7 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-8 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 03/103-314 načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 03/103-242 načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 03/103-330 načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex