Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 99/2023 od 10.11.2023.)

 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O KUPOVINI DELA DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE IZGRAĐENE U NASELJIMA TOVARIŠEVO, OBROVAC I MLADENOVO OTKUPOM SUVLASNIČKIH PRAVA SVOJINE IMPRESA DEL FIUME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. TARANTO, R. ITALIJA, MAT. BR. 00417330347 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU NEAUTOMATSKIH VAGA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA ZA PROIZVEDENE SADNICE VOĆAKA, VINOVE LOZE, HMELJA I RUŽA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJU ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA U BANCI GENA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG PRATIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "10 OKTOBAR", BARAJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "10. OKTOBAR", BARAJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023)