Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 99/2021 od 22.10.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SPROVOĐENJE KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OD KRAGUJEVCA DO VEZE SA DRŽAVNIM PUTEM IA REDA A5 (E-761) U MRČAJEVCIMA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZIH SAOBRAĆAJNICA IB REDA NA PRAVCIMA GOLUBAC – DONJI MILANOVAC – BRZA PALANKA I KLADOVO–NEGOTIN NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA UREĐENJE I RAZVOJ JUŽNE SRBIJE NA TERITORIJI GRADOVA LESKOVAC I PROKUPLJE I OPŠTINA KURŠUMLIJA, MEDVEĐA, LEBANE I BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KRASNOGORSKU, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA PRUŽANJA JAVNE USLUGE U NARODNOJ BIBLIOTECI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA, TIPOVIMA TRANSAKCIJA, NAČINIMA PLAĆANJA, POZIVANJU NA BROJ DRUGOG DOKUMENTA I POJEDINOSTIMA OSTALIH ELEMENATA FISKALNOG RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA O IZDATIM FISKALNIM RAČUNIMA PORESKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVERE PRIJAVLJENIH FISKALNIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU ČUVANJA I ZAŠTITE PODATAKA U INTERNOJ MEMORIJI ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR I OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PAŠNJACI VELIKE DROPLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE STRANOM AVIO-PREVOZIOCU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SADRŽI MEĐUNARODNO PRIZNATU TROSLOVNU OZNAKU REPUBLIKE SRBIJE "SRB" ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-SEVERNOMAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE TAČNE LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA MIRATOVAC–LOJANE I NJEGOVE TEHNIČKE PARAMETRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PREDUZEĆE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE KNJAŽEVAC", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KRASNOGORSKU, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9435/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9437/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9438/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9439/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9440/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • UREDBA O PRAVILIMA I USLOVIMA ZA DODELU POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS POMOĆI) ZA OBAVLJANJE USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI U OBLIKU NAKNADE ZA OBAVLJANJE USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I U SEKTORU ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU JEDINSTVENE METODOLOGIJE ZA PRAĆENJE FISKALNIH RIZIKA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU STRATEŠKOG PLANA ZA BORBU PROTIV PREVARA I UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2021−2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex