Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 99 od 02.12.2015.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE "RADIO ZRENJANIN", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROVERU I SISTEMATIZOVANJE TROŠKOVA ZA KOJE SU SREDSTVA OBEZBEĐENA U FONDU SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE, ZA FINANSIRANJE HITNIH OPERACIJA I OPERACIJA OPORAVKA KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA KATASTROFE IZAZVANE VELIKIM POPLAVAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE "ZADUŽBINA LAZARA STOJADINOVIĆA, VIŠEG KONTROLORA POŠTE I TELEGRAFA, I ŽENE ANKE" – "POŠTANSKI DOM" U VRNJAČKOJ BANJI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU IMATI BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0162/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0995/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI IZDVAJANJE UZ PRIPAJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE PROKUPLJE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE EPON, REPUBLIKA FRANCUSKA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "APATIN" U APATINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA GROBLJA", KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE MAJDANPEK ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00829/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00845/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00860/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00862/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00867/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00871/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00877/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00885/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00887/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00898/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00899/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00908/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00921/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "VRANJE" U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-16713/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12335/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12337/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12646/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12698/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 465-12468/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • UREDBA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I NA NAKNADU ZBOG PRESTANKA ZAPOSLENJA SUPRUŽNIKA OFICIRA, ODNOSNO PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex