Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.



Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 98/2022 od 01.09.2022.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • PRAVILNIK O OBRAČUNU PROSEČNE VELEPRODAJNE CENE DERIVATA NAFTE EVRO DIZEL I EVRO PREMIJUM BMB 95 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU PROMET DUVANSKIH PROIZVODA PO POSEBNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U GRUZIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KIJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U GRUZIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U JEREVANU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U MONGOLIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)
  • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U MONGOLIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)