Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 98/2021 od 20.10.2021.)


 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-27/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-28/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-29/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-30/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-548/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-575/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-584/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-586/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-603/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-608/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-704/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-800/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-806/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ZA RAD I POSTUPANJE U VRŠENJU STRUČNO-SAVETODAVNIH POSLOVA U ŠUMAMA SOPSTVENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRORAČUN INDIKATORA POTROŠNJE ENERGIJE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "KOMUNALPROJEKT" BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD – ZRENJANIN – NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex