Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 98 od 14.12.2018.)


 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O PROMETU NA MALO MEDICINSKIH SREDSTAVA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA NAMENJENA ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12114/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12117/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12119/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12120/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12121/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12123/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12125/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12126/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KONSULTATIVNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA INKLUZIVNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOMA UDRUŽENJA JUGOSLOVENSKIH INŽENJERA I ARHITEKATA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SELA GOSTUŠE KOD PIROTA ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "RESAVA-GAS" D.O.O. SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1247/2016 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7451/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 10921/16 I TRI DRUGE, STANIVUKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 5409/12, GRBIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0158/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE DIMITROVGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE DIMITROVGRAD, REPUBLIKA BUGARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SAVETA ZA PITANJA STAROSTI I STARENJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA UNAPREĐENJE MEĐUGENERACIJSKE SARADNJE I SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12152/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12153/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12045/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12048/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12049/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12050/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12053/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12054/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8199/2016 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU OTVARANJA I ZATVARANJA GRANIČNIH PRELAZA, NJIHOVOJ KATEGORIZACIJI, RADNOM VREMENU I NAČINU PRELASKA PREKO DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENOG GRANIČNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)
 • ISPRAVKA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKE SRBIJA A.D. BEOGRAD, KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD, BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD, OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD I VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU GASOVODA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE OD GRANICE SA REPUBLIKOM BUGARSKOM DO GRANICE SA MAĐARSKOM I DRUGIM SUSEDNIM ZEMLJAMA SA REPUBLIKOM SRBIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 98/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex