Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 98 od 03.11.2017.)


 • IZMENA I DOPUNA JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "VELETABAK" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOM OKVIRU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O VRSTI, NAMENI I PREGLEDIMA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REEŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTRERSA, 05 BROJ 465-10545/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0926/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE SEČANJ, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA AZOVA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE ZAMBIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10436/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10437/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10438/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10441/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10534/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10535/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10536/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10539/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10749/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ANTALIJI, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U JERUSALIMU, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PERTU, AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TEL AVIVU, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10486/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10650/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 574-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 558-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 558-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10761/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10762/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-203/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-204/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-224/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-225/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-240/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-242/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-243/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-244/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-256/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-257/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-258/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-259/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10544/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10547/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10550/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA,05 BROJ 465-10552/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10553/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10563/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10623/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10624/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • STRATEGIJA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OBAVLJANJU OSNOVNOG, REDOVNOG I VANREDNOG PREGLEDA ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex