Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 96/2023 od 02.11.2023.)

 • AKCIONI PLAN ZA PERIOD OD 2023. DO 2026. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ALEKSANDROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GOLUBAC ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE TRGOVIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VLADIČIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ĆIĆEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "RZAV“ ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA, BROJ 119-05-1012/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1002/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1003/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1004/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1005/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1006/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1007/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1008/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1009/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1010/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1011/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1013/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1014/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1015/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1016/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1017/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1018/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1019/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1020/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1021/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1022/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1023/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1024/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1025/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1026/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1027/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1028/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1029/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1030/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1031/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1032/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1033/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1034/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1035/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1036/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1037/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1038/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1039/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1040/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1041/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1042/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1043/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1044/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1045/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1046/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1047/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1048/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1049/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O IZMENI STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O CENAMA LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBJEKTIMA NA KOJE SE NE PRIMENJUJU POJEDINE ODREDBE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O NAČINU I MERILIMA ZA ODREĐIVANJE MINIMALNOG ODRŽIVOG PROTOKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERILA I MERNIH SISTEMA ZA NEPREKIDNO I DINAMIČKO MERENJE KOLIČINA TEČNOSTI KOJE NISU VODA – UREĐAJA ZA TOČENJE GORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU ZA SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KNJIGE INSPEKCIJE, GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA I GRAĐEVINSKE KNJIGE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O SAVETNIKU ZA HEMIKALIJE I USLOVIMA ZA OBUKU I PROVERU ZNANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA KOMPETENCIJA SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • PRAVILNIK O USLUGAMA VEZE ZA PRENOS PODATAKA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U OKTOBRU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE PORTALA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RASPODELE SREDSTAVA AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ODRŽIVOSTI ZA BIOGORIVA, BIOTEČNOSTI I GORIVA IZ BIOMASE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)