Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 96 od 26.11.2015.)


  • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA JAVNOG PREDUZEĆA "INFORMATIVNI CENTAR KIKINDA" IZ KIKINDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7936/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA TRAGANJA ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA USAGLAŠENU DODELU I UPOTREBU MODE S UPITNIH KODOVA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" U LOZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12433/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12529/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12530/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12531/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • SUDSKI POSLOVNIK O IZMENAMA SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • ZAKON O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
  • ZAKON O TRGOVAČKOM BRODARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex