Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 95/2022 od 26.08.2022.)


 • UREDBA O NOTIFIKACIJI I INFORMISANJU O TEHNIČKIM PROPISIMA, OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI I STANDARDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • UREDBA O MREŽNIM PRAVILIMA KOJA SE ODNOSE NA PRIKLJUČENJE NA MREŽU PROIZVODNIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA FINANSIRANJE I PODSTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6685/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6686/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6628/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6629/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6683/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6684/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6680/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6549/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6682/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6550/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6551/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA AERODROMSKIH USLUGA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ – AERODROM ROSULJE KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6561/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6567/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6564/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6653/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 456-6655/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6661/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6557/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6558/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6563/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6565/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6566/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6568/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6612/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6613/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6656/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6658/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6662/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA OTPADA KOJE SE MOGU TRETIRATI U MOBILNIM POSTROJENJIMA I VRSTAMA MOBILNIH POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA TRETMAN OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NUSPROIZVODA I OBRASCU IZVEŠTAJA O NUSPROIZVODIMA, NAČINU I ROKOVIMA ZA NJEGOVO DOSTAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR NUSPROIZVODA I REGISTAR OTPADA KOJI JE PRESTAO DA BUDE OTPAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-719/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-733/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-747/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-774/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-804/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-807/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-810/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0230/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0531/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0257/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0042/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0045/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JUN 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD JUL 2021. – JUN 2022. GODINE U ODNOSU NA PERIOD JUL 2020. – JUN 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP VRBAS-GAS, VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JP VRBAS-GAS, VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP 7. OKTOBAR, NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP 7. OKTOBAR, NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPU SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, RESAVA-GAS D.O.O. SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, RESAVA-GAS D.O.O. SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2022)