Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 95 od 03.07.2020.)


 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI ROBE DVOSTRUKE NAMENE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-179/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-180/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-181/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-182/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-183/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U RUMI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-134/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-150/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-151/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-152/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-157/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-161/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • PRAVILNIK O KONTROLI I SERTIFIKACIJI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI "BADNJEVO", NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JUNU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KIRGISKOJ REPUBLICI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI UZBEKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U TURKMENISTANU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KIRGISKOJ REPUBLICI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI TADŽIKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI UZBEKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U TURKMENISTANU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI TADŽIKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex