Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 95 od 28.12.2019.)


 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2003. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2004. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2005. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2006. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2007. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2008. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2009. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2002. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex