Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 95 od 25.10.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AGENDE UJEDINJENIH NACIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU TRENUTNIH I BUDUĆIH POTREBA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA ORACLE TEHNOLOGIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-020-00-0294/14-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0035/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0353/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0926/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-404-00-0428/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA UŽICE", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NAPREDAK", SOKOBANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-SERVIS", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBJEDINJENU NAPLATU KOMUNALNIH, STAMBENIH I DRUGIH USLUGA I NAKNADA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE "TRŽNICA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO-STAMBENOG PREDUZEĆA SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PREDUZEĆE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE KNJAŽEVAC", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAN", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UŽICE RAZVOJ", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VELIKI PARK", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZELENILO–SOKOBANJA", SOKOBANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ELGAS, SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISUS", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "NIŠSTAN", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA LULU I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 519-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA LULU I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 519-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA LULU I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 519-5/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA LULU I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 519-7/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 525-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 525-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10145/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10146/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10147/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9951/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9952/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9954/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9980/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • UREDBA O OSTVARIVANJU POSEBNIH PRAVA PRAVOSUDNIH FUNKCIONERA I ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA I UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex