Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 94 od 24.11.2016.)


 • LISTE AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-411/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-412/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-413/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-414/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-415/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-43/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-44/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU TUŽIOCA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-435/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-394/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-405/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-426/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3456/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI ZA IZBOR SUDIJE NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI U DRUGI ILI VIŠI SUD I O KRITERIJUMIMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0301/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI ASOCIJACIJI NACIJA JUGOISTOČNE AZIJE (ASEAN), SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI ASOCIJACIJI NACIJA JUGOISTOČNE AZIJE (ASEAN), SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI POLJSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UREDBA O BLIŽEM SADRŽAJU AKTA O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA, NAČINU PROVERE I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O PROVERI BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UREDBA O BLIŽEM UREĐENJU MERA ZAŠTITE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UREDBA O POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, LISTI, VRSTAMA I ZNAČAJU INCIDENATA I POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA O INCIDENTIMA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE POSLOVA U OBLASTIMA U KOJIMA SE OBAVLJAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA I U KOJIMA SE KORISTE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex