Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 94 od 17.11.2015.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP "RADIO BUJANOVAC", BUJANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRITERIJUMA I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILA POSLOVANJA ORGANIZATORA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O UPISU MEDICINSKOG SREDSTVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI, O OBELEŽAVANJU I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA UPOTREBU, VIGILANCI, KAO I OGLAŠAVANJU MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA KRALJEVINE TAJLANDA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI SAUDIJSKOJ ARABIJI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI INDONEZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex