Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 93/2023 od 27.10.2023.)

 • UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA UTVRĐIVANJE PROJEKATA ZA IZGRADNJU OBJEKATA OD ZNAČAJA, ODNOSNO OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ODREĐIVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA, KAO I NAČINU SARADNJE NADLEŽNIH ORGANA U VEZI SA POSTUPANJEM I OBAVLJANJEM POSLOVA NA JEDINSTVENOM UPRAVNOM MESTU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "POTAMIŠJE" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PLANA SMANJENJA AMBALAŽNOG OTPADA ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O IZBORU STRATEŠKOG PARTNERA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA PRIZREN ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKARSKE USTANOVE PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKARSKE USTANOVE PRIZREN ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKARSKE USTANOVE PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKARSKE USTANOVE GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU HIDROELEKTRANE "VUČJE" U VUČJU KOD LESKOVCA ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU HIDROELEKTRANE "SIĆEVO" U SELU SIĆEVO KOD NIŠA ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG U LJUBOVIJI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA KUĆE U BOTOŠU (PARTIZANSKA BAZA) ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM "ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU "BRANKO GLEĐA" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9579/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10325/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJEˮ BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA R.P. FELDSPAT DOO BUJANOVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O RADU VD "ZAPADNA MORAVA" DOO, KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BIO4" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "TRANSNAFTA" AD PANČEVO ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "NOVI SAD" U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE ALEKSINAC, REPUBLIKA SRBIJA SA GRADOM NOJABRSK, JAMALO-NENECKI OKRUG RUSKE FEDERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10401/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10402/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10403/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10404/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10405/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10406/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10414/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10415/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10417/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10422/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10423/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10360/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10033/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10036/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10039/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10044/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 56-10428/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 56-10430/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH VAGA SA SABIRANJEM KONTINUIRANIH REZULTATA MERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERILA I MERNIH SISTEMA ZA NEPREKIDNO I DINAMIČKO MERENJE KOLIČINE TEČNOSTI KOJE NISU VODA – UREĐAJI ZA TOČENJE ADBLUE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O IZVOZU I UVOZU ODREĐENIH OPASNIH HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA NARODNE POSLANIKE, PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ODNOSNO IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU ZNAČKE I ODGOVARAJUĆOJ VRSTI ODEĆE, OBUĆE I OPREME TURISTIČKOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU, ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA JAVNE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O REGISTRU SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KATASTARSKOM PREMERU, OBNOVI KATASTRA I GEODETSKIM RADOVIMA U ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA AVGUST 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)