Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 93 od 26.12.2019.)


 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • IZNOS NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 19/161 OD 28. NOVEMBRA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA ZA MANDATNI PERIOD OD PET GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2020. DO 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2193/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2199/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2313/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2360/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2363/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2376/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2377/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2387/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2388/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2389/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2402/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2404/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2408/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2438/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2440/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 19/162 OD 28. NOVEMBRA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD JUL 2018 – JUN 2019. GODINE U ODNOSU NA PERIOD JUL 2017 – JUN 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA OKTOBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O AMORTIZACIJI STALNIH SREDSTAVA KOJA SE PRIZNAJE ZA PORESKE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA PRIJAVE SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU JE OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE DUŽAN DA PODNESE ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRIJAVE KOJU JE OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE DUŽAN DA PODNESE NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI MESEČNO ZA PREUZIMANJA, ODNOSNO ISPORUKE ROBE U TOKU MESECA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BUCI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE I ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA MEDICINSKA SREDSTVA KOJA SE KORISTE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA LAPAROSKOPSKOM METODOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU RADA NACIONALNE KONTAKTNE TAČKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U GIMNAZIJI PO PROGRAMU INTERNACIONALNE MATURE (INTERNATIONAL BACCALAURATE DIPLOMA PROGRAMME – IBDP) ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA OTPADA KOJE SE MOGU TRETIRATI U MOBILNIM POSTROJENJIMA I VRSTAMA MOBILNIH POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA TRETMAN OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "10. OKTOBAR", BARAJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO", BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • STRATEGIJA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA PERIOD 2019–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • SUDSKI POSLOVNIK O IZMENI SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "BLEDERIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex