Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 93 od 18.11.2016.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE VISOKOG OBJEKTA U BLOKU IZMEĐU ULICA KNEZA MILOŠA, DRINSKE, SARAJEVSKE I DURMITORSKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O PRIPAJANJU REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA GUNJEVAC I SOVLJAK ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O ZAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI ŠUMSKOG ŽIGA, OBRASCU PROPRATNICE, ODNOSNO OTPREMNICE, USLOVIMA I NAČINU ŽIGOSANJA POSEČENOG DRVETA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I NAČINU ŽIGOSANJA, ODNOSNO OBELEŽAVANJA ČETINARSKIH STABALA NAMENJENIH ZA NOVOGODIŠNJE I DRUGE PRAZNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10805/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11033/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10862/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10863/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10866/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 KV BROJ 113/X OD TS NIŠ 1 DO VRLE III ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. I 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-762/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex