Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 92/2023 od 27.10.2023.)

 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE MEĐUNARODNE SPECIJALIZOVANE IZLOŽBE EXPO BELGRADE 2027 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST NEMAČKE RAZVOJNE BANKE KFW, FRANKFURT NA MAJNI, PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD (EPS) (PROGRAM ZA UBRZANJE RAZVOJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U SRBIJI (APRES), FAZA I) ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA IZGRADNJE OBILAZNICE OKO KRAGUJEVCA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA IZGRADNJE LINIJSKE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE RAZVOJA NOVE OBLASTI U OKVIRU IZGRADNJE NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD UNISREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA IZGRADNJE LINIJSKE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE RAZVOJA NOVE OBLASTI U OKVIRU IZGRADNJE NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD PO OSNOVU ZADUŽENJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZA IZBORNU KAMPANJU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ENERGETSKE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 243. STAV 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 25/19) ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)