Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 92/2021 od 22.09.2021.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, BROJ 119-05-982/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, BROJ 119-05-983/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU IZVRŠNOG ODBORA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA SPROVOĐENJE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA U SLUČAJU ORUŽANIH SUKOBA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UGT RENEWABLES ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PO ZAHTEVU IZVRŠNOG POVERIOCA KOMORI JAVNIH IZVRŠITELJA ZA ODREĐIVANJE JAVNOG IZVRŠITELJA KOJEM SE PODNOSI PREDLOG ZA DOBROVOLJNO NAMIRENJE NOVČANOG POTRAŽIVANJA NASTALOG IZ KOMUNALNIH USLUGA I SRODNIH DELATNOSTI, PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE I IZVRŠNE ISPRAVE RADI NAMIRENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA NASTALOG IZ KOMUNALNIH USLUGA I SRODNIH DELATNOSTI I PREDLOG ZA IZVRŠENJE U KOJEM JE KAO IZVRŠNI DUŽNIK NAZNAČEN DIREKTNI ILI INDIREKTNI KORISNIK BUDŽETSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TARIFI, BROJ 2/0-01-19/62-12 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TARIFI, BROJ 7/3-105-766/22-19 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM PREVOZNIH SREDSTAVA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, MANJIH PLOVILA, MANJIH PRIVREDNIH I SPORTSKIH VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O OPREMLJENOSTI I UREĐENOSTI KANCELARIJE JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRONSKIH EKRANA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA IZVEŠTAJA O IMOVINI I REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA DRVNIH SORTIMENATA, PREVOZA I DRUGIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARAˮ BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GAS" TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA" STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "GORNJI MILANOVAC" GORNJI MILANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8610/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8611/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8612/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8615/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8616/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8617/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00649/2021-09 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00653/2021-09 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8630/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8632/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8634/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8635/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8637/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8640/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8641/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8642/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8496/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8590/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8631-2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8636/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8638/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8639/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8643/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8646/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI SUVERENOM VOJNOM BOLNIČKOM REDU SVETOG JOVANA OD JERUSALIMA, RODOSA I MALTE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U RUSKOJ FEDERACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI SUVERENOM VOJNOM BOLNIČKOM REDU SVETOG JOVANA OD JERUSALIMA, RODOSA I MALTE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex