Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 92 od 29.06.2020.)


 • ODLUKA O DOPUNAMA POSLOVNIKA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1540 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA O SPREČAVANJU ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE I SREDSTAVA ZA NJIHOVO PRENOŠENJE (2018–2022) ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BEOGRADSKE OBILAZNICE E70/E75, DEONICA BUBANJ POTOK – PANČEVO (SEKTOR C)" ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ISPITIVANJA ZA UVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD PREKOMERNOG UVOZA REBRASTOG BETONSKOG ČELIKA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU ELEKTROKARDIOGRAFA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO ANESTEZIOLOŠKIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO DEFIBRILATORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO DIJALIZNIH APARATA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO INFUZIONIH I PERFUZIONIH PUMPI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO NEONATALNIH I PEDIJATRIJSKIH INKUBATORA I REANIMACIONIH TOPLIH STOLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO RESPIRATORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO ULTRAZVUČNIH FIZIOTERAPIJSKIH UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO VISOKOFREKVENCIJSKIH HIRURŠKIH NOŽEVA I VISOKOFREKVENCIJSKOG HIRURŠKOG PRIBORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA ZA MONITORING PACIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJEˮ ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "TRANSNAFTA" A.D. PANČEVO ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "TRANSPORTGAS SRBIJAˮ D.O.O. NOVI SAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA PERIOD 2020‒2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2020‒2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "PODUNAVLJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KOVIN ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)
 • UREDBA O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA KOJE PRIPADAJU JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex