Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 91/2023 od 25.10.2023.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "STOLOVI" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "ŽELJIN" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO O JEDINSTVENIM STANDARDIMA ZA IZBORNI MATERIJAL (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO O NAČINU ODREĐIVANJA BIRAČKIH MESTA (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA BIRAČA NA INFORMACIJU O TOME DA LI JE U IZVODU IZ BIRAČKOG SPISKA EVIDENTIRANO DA JE GLASAO (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO O NAČINU PODNOŠENJA I POSTUPANJA U REPUBLIČKOJ IZBORNOJ KOMISIJI PO PRIGOVORIMA I PO ZAHTEVIMA ZA PONIŠTAVANJE GLASANJA NA BIRAČKOM MESTU U INOSTRANSTVU (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO O NAČINU PRAĆENJA IZLAZNOSTI BIRAČA NA IZBORE (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO O PRIMOPREDAJI IZBORNOG MATERIJALA PRE I POSLE GLASANJA (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO O PSEUDONIMIZACIJI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO O UREĐENJU BIRAČKOG MESTA I PROSTORIJE ZA GLASANJE (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO ZA OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA I NAČIN NJIHOVOG DOSTAVLJANJA REPUBLIČKOJ IZBORNOJ KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UVID U IZBORNI MATERIJAL ZA IZBORE ZA NARODNE POSLANIKE I PREDSEDNIKA REPUBLIKE (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO ZA PREDLAGANJE LICA U BIRAČKE ODBORE ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • UPUTSTVO ZA STATISTIČKU OBRADU PODATAKA NA IZBORIMA (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)
 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZAŠTITE POTROŠAČA ZA PERIOD 2019–2024. GODINE, U PERIODU 2023. I 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2023)