Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 91 od 26.06.2020.)


 • DOPUNA JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE 1. JULA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA APRIL 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE I MINIMUMU RADNOG VREMENA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAZOVANJA KOMISIJE I POSTUPKU OTVARANJA I PREGLEDA SADRŽINE POŠTANSKIH POŠILJKI KOJE SADRŽE PREDMETE ČIJE SLANJE JE ZABRANJENO ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UNAPREĐENJE I ODRŽIVOST OBAVLJANJA UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE I BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE KORISNICIMA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0216/2019-08 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0339/2019-08 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-5008/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-5042/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-5045/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-5046/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-5048/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U AMSTERDAMU, KRALJEVINA HOLANDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE 1. JULA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠENJE ZA OBNOVU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA SRODNIH PRAVA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • REŠNJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I LISTA VODA IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA I GEODETSKIH ORGANIZACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U BEOČINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 64B STAV 2. TAČKA 4) ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)
 • UREDBA O PRAĆENJU I IZVEŠTAVANJU AKTIVNOSTI NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex