Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 91 od 10.10.2017.)


 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-8925/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-8926/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-8927/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-8929/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ANTALIJI, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U PERTU, AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-9/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE ALEKSINAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE HISAR, REPUBLIKA BUGARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PIJACE I PARKINZI", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "REGIONALNA DEPONIJA PIROT", PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA – VALJEVO", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "USLUGA", PRIBOJ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" JP STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD – VALJEVO", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA STARA PAZOVA" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ – LUDAŠ", PALIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA PRIBOJ", PRIBOJ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI "TOPLICA", KURŠUMLIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I RAZVOJ PRIBOJ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "URBANIZAM", STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA", POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE SLUŽBE", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO–ROVNI "KOLUBARA", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U GRADU MARTIN, SLOVAČKA REPUBLIKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KALGARIJU, KANADA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U NICI, REPUBLIKA FRANCUSKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U OKLANDU, NOVI ZELAND ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U REJKJAVIKU, REPUBLIKA ISLAND ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9825/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9827/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9829/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9830/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "RADAN" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU VAZDUŠNIM PROSTOROM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex