Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 90/2023 od 24.10.2023.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, CENTROSINERGIJA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • METODOLOGIJA ZA OBRAČUN NEOVLAŠĆENO UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU ODREĐIVANJA BIRAČKIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O UREĐENJU BIRAČKOG MESTA I PROSTORIJE ZA GLASANJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI UPUTSTVA ZA PREDLAGANJE LICA U BIRAČKE ODBORE ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-16/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-592/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-604/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-615/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-756/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-853/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-872/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-879/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-989/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-1050/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-1051/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU OBELEŽAVANJA SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA LEKA, DODATNOM OBELEŽAVANJU, KAO I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA LEK ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU VODOMERA KOJI SU PREDVIĐENI ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU, POSLOVNOM PROSTORU I LAKOJ INDUSTRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I METODAMA IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE I AKCIONOG PLANA, NAČINU NJIHOVE IZRADE I PRIKAZIVANJA JAVNOSTI, KAO I O NJIHOVIM OBRASCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 563-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 563-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-10/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-11/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-8/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 549-9/23 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU NEAUTOMATSKIH VAGA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)