Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 90 od 21.11.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 50586/07, DOBRILA BOGIĆEVIĆ RISTIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 LOZNICA–VALJEVO–LAZAREVAC, DEONICA IVERAK–LAJKOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD–POŽEGA) ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE BITNIH PLATNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U UBU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA SURČIN I NOVI BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-41/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU MELIORACIONIH PODRUČJA I NJIHOVIH GRANICA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, ODNOSNO KONTROLE NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PROGRAMA INSPEKCIJSKOG NADZORA, ODNOSNO KONTROLE IZ DELOKRUGA BUDŽETSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE BRODOVA I DRUGIH PLOVILA, KAO I USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA ZDRAVSTVENOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 26739/16, ILIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, 05 BROJ 023-10898/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, 05 BROJ 023-10952/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA FONDACIJA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVAˮ D.O.O. ŠABAC ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE NOVI BEČEJ, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ŠANDORFALVA, MAĐARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA REČICA, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" PANČEVO ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "12. SEPTEMBAR", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE "BB TERM", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11230/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–11229/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–11261/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10676/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11111/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10677/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10678/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10679/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10683/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10687/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10825/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10827/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10833/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)
 • UREDBA O AKREDITACIJI, NAČINU ANGAŽOVANJA I NAKNADAMA REALIZATORA I SPROVODILACA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex