Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 90 od 04.11.2016.)


 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-305/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-365/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-386/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-387/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-373/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-384/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-429/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA MERA KARANTINA I USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OBJEKTI ZA TU NAMENU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE POLAZAKA I DOLAZAKA AUTOBUSA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0243/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-1170/14-11 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA SPORTSKA ORGANIZACIJA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PARK PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10468/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–10473/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10562/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10563/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10564/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10484/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10487/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10488/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465–10490/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 79 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 80 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 81 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 82 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 83 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • UREDBA O OZNAČAVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NACIONALNOM OZNAKOM VIŠEG KVALITETA "SRPSKI KVALITET" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • UREDBA O POSTUPANJU LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex