Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 9 od 04.02.2020.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. STAV 6. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 106/15, 106/16 – AUTENTIČNO TUMAČENJE, 113/17 – AUTENTIČNO TUMAČENJE I 54/19) ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ODLUKA O ODUZIMANJU SVOJSTVA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI DELU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, RS BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ODLUKA O ODUZIMANJU SVOJSTVA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI DELU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, RS BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-266/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • PRAVILNIK O PODACIMA KOJE SADRŽI EVIDENCIJA OPERATORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-1006/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O HIDROGRAFSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKATA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA I ADRESNOM REGISTRU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex