Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 9 od 13.02.2019.)


 • ANEKS 9 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-191/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ODGOVORNOSTI, VISINE I NAKNADE ŠTETE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIONO-TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE OD UDESA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIONO-TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0182/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 151-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 151-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-18/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-19/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-35/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-36/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-37/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • STATUT DIREKTORATA ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex