Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 9 od 28.01.2015.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA BROJ 112-07-00027/2015-02 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA "ENGLESKO-JUGOSLOVENSKE DEČIJE BOLNICE" U SREMSKOJ KAMENICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE "MIHAJLO PUPIN" U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE ARHITEKTE JOVANA ILKIĆA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV I DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U FUTSALU KOJE ĆE SE ODRŽATI U BEOGRADU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAVEZA SRBIJE ZA BODI-BILDING, FITNES, BODI-FITNES I AEROBIK ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE, 2015. GODINE U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAVEZA ZA ŠKOLSKI SPORT SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI U BEOGRADU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA UHTE, REPUBLIKA KOMI, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE RAŠKA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SIGIŠOARE, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA UREDNIKA PRAVNO-INFORMACIONOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex