Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 89/2023 od 20.10.2023.)

 • UREDBA O PRIVREMENOJ MERI OGRANIČAVANJA CENE GASA I NADOKNADI RAZLIKE U CENI PRIRODNOG GASA NABAVLJENOG IZ UVOZA ILI PROIZVEDENOG U REPUBLICI SRBIJI U SLUČAJU POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O SADRŽINI GARANCIJE POREKLA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PROIZVEDENU U VISOKOEFIKASNOJ KOGENERACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA I INOVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2024–2026. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U EBENU, REPUBLIKA MAURICIJUS ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE "BIO4 KAMPUS" ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAJEDNIČKOG UPRAVLJAČKOG TELA ZA IZGRADNJU MEMORIJALNIH CENTARA POSVEĆENIH JASENOVAČKIM ŽRTVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O FORMIRANJU ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA REALIZACIJU ODLUKA UPRAVLJAČKOG TELA ZA IZGRADNJU MEMORIJALNIH CENTARA POSVEĆENIH JASENOVAČKIM ŽRTVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA ZA OČUVANJE BEZVIZNOG REŽIMA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE PRILIKOM PRELASKA SPOLJNIH GRANICA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE PRIJEPOLJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE PRIJEPOLJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA LJUBOVIJA (SA STACIONAROM) ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA LJUBOVIJA (SA STACIONAROM) ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE I ZAMENIKA ČLANA U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U EBENU, REPUBLIKA MAURICIJUS ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U FRANKFURTU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MILANU, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9539/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9793/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9988/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9989/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10001/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA MONGOLIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • RŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O RASPODELI DOBITI "JEDINICE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" D.O.O. BEOGRAD ZA 2011, 2012, 2013. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RSˮ UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RSˮ NIJE OBAVEZNO, U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE, U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRANSPORTGAS SRBIJA" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMENU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9841/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9911/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KROZ PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI, TEHNIČKE OPREMLJENOSTI I PROSTORA KOJE ISPUNJAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBUKE ENERGETSKIH MENADŽERA I ENERGETSKIH SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)