Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 89 od 25.06.2020.)


  • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I SADRŽINI I FORMI OBRASCA STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I SADRŽINI I FORMI OBRASCA STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE IMENOVANJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI TIPA AMBALAŽE ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • PROGRAM ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA RANG-LISTI SVETSKE BANKE O USLOVIMA POSLOVANJA – DOING BUSINESS ZA PERIOD 2020–2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex