Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 88/2023 od 19.10.2023.)

 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GANI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • IZMENA ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA INTEGRISANOG NACIONALNOG ENERGETSKOG I KLIMATSKOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. GODINE DO 2030. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2050. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-929/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-930/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-931/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-932/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-933/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-934/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-935/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-937/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-938/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-939/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-940/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-941/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-942/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-943/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-944/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-945/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-947/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-948/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-949/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-950/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-951/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-952/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-953/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-954/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-955/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-956/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-957/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-958/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-959/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-960/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-961/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-962/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-963/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-964/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-965/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-966/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-967/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-968/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-969/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-970/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-971/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-972/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-973/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-974/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-975/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-976/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-977/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-978/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE "BIO4 KAMPUS" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-53/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-9/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O IZDRŽAVANIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O LICIMA PREMA KOJIMA JE IZVRŠENO NASILJE U PORODICI I O LICIMA PROTIV KOJIH JE ODREĐENA MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O ŠTIĆENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLAMA ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O MINIMALNOM SADRŽAJU, NIVOU DETALJNOSTI I NAČINU OBJAVLJIVANJA STANDARDNIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE O USVOJENOJ DECI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG LIČNOG REGISTRA USVOJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0503/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 547-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 547-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 547-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 547-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • REŠENJE O UPISU POLITIČKE STRANKE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SLOVAČKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI UJEDINJENIM NACIJAMA I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ŽENEVI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I OBRASCIMA MATIČNIH KNJIGA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GANI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)