Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 88/2022 od 05.08.2022.)


 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA KUPOVINU STANA POD POVOLJNIJIM USLOVIMA U OKVIRU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • UREDBA O NAČINU, POSTUPKU I PROCEDURAMA PRODAJE STANOVA I UTVRĐIVANJA REDOSLEDA LICA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ZA KUPOVINU STANA POD POVOLJNIJIM USLOVIMA U OKVIRU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA REGIONALNOG PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA POŽEGA, UŽICE I ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I ELEKTRONIKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU RADA RADNE GRUPE ZA EKSTERNU KONTROLU JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REGULATORNI OKVIR UNAPREĐENJA ZAPOŠLJAVANJA ROMA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6101/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6103/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6105/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6106/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6204/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6063/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6064/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6065/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA UGLJA ZA INDUSTRIJSKU I ŠIROKU POTROŠNJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG PAZARA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BURSA, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6236/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6237/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • PRAVILNIK O MERNIM TRANSFORMATORIMA KOJI SE KORISTE ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRUŽANJU USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA NA AERODROMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ LEKARSKOG RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • CENOVNIK OSNOVNIH PROIZVODA ŠUMARSTVA – DRVNIH SORTIMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO STAMBENOG PREDUZEĆA "ALEKSANDROVAC", ALEKSANDROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 88/2022)