Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 88 od 13.12.2019.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12497/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12498/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12500/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12501/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12502/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12503/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12505/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU I UTVRĐIVANJE MERA ZA PODSTICAJ DOMAĆE GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4414/2017 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5214/2016 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • PODATAK O PROSEČNOJ ZARADI U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ ZA PERIOD OD OKTOBRA 2018. DO SEPTEMBRA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MANOMETARA ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MEDICINSKIH TERMOMETARA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAVRŠNOG IZVEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REZULTATIMA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "JUŽNI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, VRŠAC ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 27. EVROPSKOG PRVENSTVA U KENDO KATAMA – IAIDO ŠAMPIONAT EVROPE, U BEOGRADU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG ŠAHOVSKOG POJEDINAČNOG PRVENSTVA SLEPIH, U APATINU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U UBRZANOM I BRZOPOTEZNOM ŠAHU ZA MLADE, U NOVOM SADU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U RUKOMETU, U BEOGRADU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BELA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SENGLEA, REPUBLIKA MALTA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PANČEVO ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DTD VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" D.O.O. BEČEJ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "JUŽNI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, VRŠAC ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12551/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12553/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POVRTARSTVO SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORUˮ BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA "PRIŠTINA" SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA "PRIŠTINA" SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MINHENU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ŠTUTGARTU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORUˮ BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA FIZIČKE KULTURE UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12557/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12558/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12559/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12561/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12562/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12563/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12565/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12566/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12568/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12569/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12583/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • UREDBA O INTERNOM TRŽIŠTU RADA DRŽAVNIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA VOJNIH OSIGURANIKA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE, KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex