Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 87/2023 od 13.10.2023.)

 • UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • UREDBA O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SA TERITORIJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PROGLAŠENJU LINIJA U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BIVOLJE I DEDINA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LIPLJAN ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVO POLJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ŠTIMLJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA BIOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA BIOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVOSLAVNO BOGOSLOVSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVOSLAVNO BOGOSLOVSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA HEMIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA HEMIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA FIZIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FIZIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA GEOGRAFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA GEOGRAFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA BEOGRADSKE AKADEMIJE POSLOVNIH I UMETNIČKIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA BEOGRADSKE AKADEMIJE POSLOVNIH I UMETNIČKIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9240/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9244/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-9536/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9669/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9665/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9673/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9668/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9663/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9660/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9670/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9671/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIVREDNOG DRUŠTVA BIO4 D.O.O. BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2022. GODINU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMENU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9460/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9464/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9333/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9335/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9337/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9450/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9454/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 401-9456/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9457/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9458/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA O IZMENAMA PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE, MERE I AKTIVNOSTI U OBLASTI OČUVANJA I JAČANJA ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DIJASPORE KROZ PODRŠKU UDRUŽENJIMA DIJASPORE, REGIONA I MATIČNE DRŽAVE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KROZ PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH VAGA SA SABIRANJEM DISKONTINUIRANIH REZULTATA MERENJA (VAGA SA KOŠEM) ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • PRAVILNIK O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU, SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU KONTROLE KVALITETA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • NAREDBA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE I MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH VETROLOMIMA I VETROIZVALAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA AVALA–KOSMAJ NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03353/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05956/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA PREDLAGANJE LICA U BIRAČKE ODBORE ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O JEDINSTVENIM STANDARDIMA ZA IZBORNI MATERIJAL ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O PRIMOPREDAJI IZBORNOG MATERIJALA PRE I POSLE GLASANJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU PRAĆENJA IZLAZNOSTI BIRAČA NA IZBORE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UVID U IZBORNI MATERIJAL ZA IZBORE ZA NARODNE POSLANIKE I PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA BIRAČA NA INFORMACIJU O TOME DA LI JE U IZVODU IZ BIRAČKOG SPISKA EVIDENTIRANO DA JE GLASAO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU PODNOŠENJA I POSTUPANJA U REPUBLIČKOJ IZBORNOJ KOMISIJI PO PRIGOVORIMA I PO ZAHTEVIMA ZA PONIŠTAVANJE GLASANJA NA BIRAČKOM MESTU U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA STATISTIČKU OBRADU PODATAKA NA IZBORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BOSS CONSTRUCTION D.O.O. TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP STANDARD ADA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)