Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 87 od 12.12.2019.)


 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O INVESTICIONOJ DOKUMENTACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI KLASIČNE KUGE SVINJA, KAO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZRADE PARAMETARA FINANSIJSKE I EKONOMSKE ANALIZE U OKVIRU STUDIJE IZVODLJIVOSTI I PRETHODNE STUDIJE IZVODLJIVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O PEDAGOŠKOM ASISTENTU I ANDRAGOŠKOM ASISTENTU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZRADE, NAČINU DONOŠENJA I SADRŽINI SRPSKOG DOKUMENTA ZA OCENJIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU RACIONALIZACIJE KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UKLJUČIVANJA KAPITALNIH PROJEKATA U BUDŽET ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O PRAĆENJU IMPLEMENTACIJE KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU BAZE KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O STUDIJI IZVODLJIVOSTI I PRETHODNOJ STUDIJI IZVODLJIVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA IMENOVANJE TELA ZA TEHNIČKO OCENJIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0089/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-636/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 632-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 632-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-10/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-11/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-5/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-6/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-7/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-8/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-9/19 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MOZAMBIK, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MAURICIJUS, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MOZAMBIK, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U RUMUNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex