Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 87 od 13.11.2018.)


 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O DOBROVOLJNOM VATROGASTVU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O LOBIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)
 • ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex