Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 87 od 24.10.2016.)


 • ODLUKA DA SE NE VRŠI IZRADA STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN UPRAVLJANJA NACIONALNIM PARKOM KOPAONIK ZA PERIOD OD 2016. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1140 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1211 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1320 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1321 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1354 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1645 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1758 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1759 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1760 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1761 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/933 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/934 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/935 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/936 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/996 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex