Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 87 od 19.10.2015.)


 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA OBJEKATA U JAVNOJ UPOTREBI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OD STRANE OSOBE KOJA SE KREĆE UZ POMOĆ PSA VODIČA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA NESMETAN I BEZBEDAN TRANSPORT PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA VEĆEG OD 16 BAR ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SERTIFIKACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA NA LISTU OCENJIVAČA, PROGRAMU OBUKE ZA OCENJIVAČE, ETIČKOM KODEKSU LICA KOJA UČESTVUJU U POSTUPKU ODOBRAVANJA UDŽBENIKA I POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA KOMISIJE ZA OCENU RUKOPISA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA LICU ZADUŽENOM ZA ODRŽAVANJE TERETNIH KOLA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA UPIS U NACIONALNI REGISTAR ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOJ BEZBEDNOSNOJ METODI ZA NADZOR BEZBEDNOSNOG UČINKA NAKON IZDAVANJA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ ILI SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2014. GODINU AGENCIJE ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKSP "EKOS", ŽITIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-10854/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-10855/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-11024/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-11027/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-11029/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-11030/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-11031/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI KATAR ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex