Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 86/2023 od 11.10.2023.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 4504/17, STEVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 73865/16, M.Đ. I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, KAO I O USLOVIMA HIGIJENE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KLINIČKOM ISPITIVANJU LEKOVA U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MATERIJALIZOVANIH MERA DUŽINE – MERILA DUŽINE OPŠTE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU TAKSIMETARA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 34167/15, KOLOMPAR PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 67369/16, RADIO-DIFUZNO PREDUZEĆE B92 A.D. PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • REVIDIRANA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "BUKOVIČKA BANJA", ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "BUKOVIČKA BANJA", ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI VANUATU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI VANUATU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI SAVETU EVROPE U STRAZBURU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)