Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 86/2022 od 03.08.2022.)


  • LISTA LICA KOJA SU STEKLA PRAVO NA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE TELEVIZIJSKOG EMITOVANJA I MEDIJSKE USLUGE RADIJA PUTEM TERESTRIČKOG DIGITALNOG, ODNOSNO ANALOGNOG PRENOSA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022)
  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022)
  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022)
  • ODLUKA O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022)
  • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022)
  • ODLUKA O SASTAVU PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022)
  • ODLUKA O SASTAVU STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022)
  • ODLUKA O BROJU I IZBORU POTPREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022)