Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 86 od 06.12.2019.)


 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE TOKOVA IZ OBLASTI EKONOMSKIH MIGRACIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MIONICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKTA KOJIM SE UREĐUJU POSEBNI USLOVI I NAČIN DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA RAZVOJA I UNAPREĐENJA RURALNOG TURIZMA I UGOSTITELJSTVA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ODLUČIVANJE O UČEŠĆU U FINANSIRANJU PROJEKATA RAZVOJA I UNAPREĐENJA RURALNOG TURIZMA I UGOSTITELJSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRUŽANJE PODRŠKE U POSTUPKU PROGLAŠENJA TURISTIČKIH PROSTORA VRANJSKA BANJA, JOŠANIČKA BANJA, VRDNIK, PETROVARADIN I VINČA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE PORODICE PETRONIJEVIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-197/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU I OBELEŽAVANJU TEKSTILNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU VIBRACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKOG LIZINGA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBE PRILIKOM UVOZA, IZVOZA I TRANZITA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PRAVILNIK O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE, NAČINU PROVERE KOMPETENCIJA, KRITERIJUMA I MERILIMA ZA IZBOR NA POLOŽAJE I IZVRŠILAČKA RADNA MESTA U REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • PROGRAM ZA RETKE BOLESTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020–2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0215/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0612/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI SEDIŠTA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA IZ RANIJIH GODINA JP "SRBIJAGAS" SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADOVA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JP "SRBIJAGAS" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE MADAGASKAR U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE MALDIVI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PATRIJARH PAVLE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVOSLAVNOG BOGOSLOVSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PATRIJARH PAVLE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVOSLAVNOG BOGOSLOVSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-5/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-6/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-7/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-8/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-9/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 615-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 615-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 615-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12257/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12268/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11634/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11917/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11921/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11925/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11999/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11632/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11635/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11636/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11637/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11639/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11915/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11919/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11920/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11923/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11924/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12039/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI, 05 BROJ 465-11638/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI, 05 BROJ 465-11916/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U NOVEMBRU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • SPORAZUM O POPUSTIMA NA TARIFU NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU EMITOVANJA MUZIČKIH DELA NA RADIO I TELEVIZIJSKIM STANICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • UPUTSTVO O IZMENI I DOPUNI UPUTSTVA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O KAMATNIM STOPAMA NA KREDITE I DEPOZITE BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • UREDBA O DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O CARINSKIM POVLASTICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA, USLOVIMA ZA NJENO UMANJENJE, KAO I O KRITERIJUMIMA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UTICAJ FIZIČKIH LICA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU VAZDUŠNIM PROSTOROM ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA PROPISANE ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH ŠUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex